پروسه تولید پانلهای ساندویچی

براي ساخت ساندويچ پانلهاي ساختماني، از ورقهاي فلزي اندود شده ي (coated) استاندارد(كه گاهي به تنهايي براي پوشش بناها به كار مي روند) در كارخانه استفاده مي شود. ساندويچ پانلهاي با عايق اورتان، به روش تزريق مجزا يا با تزريق پيوسته ساخته مي شوند. در صورت استفاده از چسب مي توان از مواد عايق ديگر نيز استفاده نمود.

تزريق مجزا(discontinuous)

در اين روش، ورق هاي رويي و زيرين، در يك فاصله معين از يكديگر زير دستگاه پرس يا فكي قرار ميگيرند سپس مواد اورتان با مايع مخصوص مخلوط شده و مخلوط به داخل فاصله ي دو ورق تزريق ميشود.

ادامه مطلب: پروسه تولید پانلهای ساندویچی

عایق میانی در ساندویچ پانل ها

عایق میانی در ساندویچ پانلها
مصالحي كه عموما به عنوان عايق براي ساخت ساندويچ پانل به كار مي روند عبارتند از:
• پلي اورتان صلب/ Rigid polyurethane) PUR)
• پلي ايزو سيانورات صلب/ Rigid polyisocyanurate) PIR)
• پلي استايرن قالبي/ Extruded polystyrene) EPS)
• پلي استايرن منبسط شونده/ Expanded polystyrene) XPS)
• فوم فنولي / Phenolic foam

ادامه مطلب: عایق میانی در ساندویچ پانل ها