مشخصات فنی ساندویچ پانل ها

مشخصات فنی ساندویچ پانل  :

نوع و ضخامت ورق مورد استفاده  : ورق الوزینگ (روی و آلومینیم) ، گالوانیزه و آلومینیوم پیش رنگ شده به ضخامت ۰/۵ الی ۰/۷ میلیمتر در  رنگ های متنوع و از نوع سوپر پلی استرکوره ای به ضخامت ۲۵ میکرون در قسمت  بیرون و ۷ مکرون در رنگ پرایمر کوره ای از داخل در محل اتصال ورق با فوم.

نوع پوشش ساندویچ پانل : دررو ورق ، یکرو ورق یکرو فویل ، یکرو ورق نایلون ، یکرو ورق یکرو کاغذ، دورو نایلون ، دورو کاغذ، دورو فویل

نوع فوم ساندویچ پانل : پلی اورتان سخت با دانسیته ۲+۴۰ کیلوگرم بر متر مکعب

ادامه مطلب: مشخصات فنی ساندویچ پانل ها

ملزومات مربوط به نصب ساندويچ پانل


ملزومات مربوط به نصب ساندويچ پانل :

1-      پروفيل Vشكل :مورد مصرف براي اتصال در كنجهاي(گوشه هاي ) 90درجه به دو شكل كنج داخلي وخارجي

2-      پروفيلI يا H شكل :براي اتصال طولي دو پانل به يكديگر

3-      پروفيلF شكل يا seven : مورد استفاده براي ابتدا يا انتهاي پانل ها

4-      پيچ سرمته دار

ادامه مطلب: ملزومات مربوط به نصب ساندويچ پانل

مشخصات فنی ساندویچ پانل سقفی (PU)

دارای عرض مفید 1 متر وعرض غیرمفید 1/08سانتیمتر (PU-3HRP)ساندویچ پانل سقفی پلی اورتان سه گام

دو رو ورق از جنس گا لوانیزه یا آلوزینگ یا آلومینیوم (PU-5HRP) ساندویج پانل سقفی پلی اورتان پنج گام

ورق خارجی آج دار:

1- ورق گالوانیزه  رنگ شده به ضخامت نرمال 8.0، 6.0، 5.0، 4.0 میلی متر

2- ورق آلومینیوم به ضخامت نرمال 8.0، 6.0، 5.0، 4.0 میلی متر

ورق داخلی :

1- ورق گالوانیزه یا آلوزینگ رنگ شده به ضخامت نرمال 8.0، 6.0، 5.0، 4.0 میلی متر

2- ورق آلومینیوم به ضخامت نرمال 8.0، 6.0، 5.0، 4.0 میلی متر

ادامه مطلب: مشخصات فنی ساندویچ پانل سقفی (PU)

ویژگی و مزایای ساندویچ پانل ها

استحکام و باربری
عناصر به کار رفته در ساخت دیوار و یا سقف باید استحکام کافی برای تحمل وزن خود را دارا بوده ، علاوه بر آن باربری کافی در برابر بارهای نشی از باد، برف و بارهای وارده هنگام عملیات نصب را دارا باشند.
در آیین نامه یوروکد 3، بار وارده هنگام نصب، معادل بار گسترده 0.6 کیلو نیوتن بر مترمربع و بار نقطه ای 0.9 کیلونیوتن توصیه شده است . در این خصوص استحکام و باربری ساندویچ پانل که حاصل ترکیب ورقهای رویین و زیرین و مغزه میانی است، به میزان زیادی بیش از مقدار لازم برای مقاومت در برابر بارهای برف، باد و بارهای حین اجرا است.

ادامه مطلب: ویژگی و مزایای ساندویچ پانل ها