سازه فلزیمزايای سازه فلزی

 سازه فلزی بعلت امکان مونتاژ اسکلت قبل از نصب و لزوم اجراي همزمان و بدون وقفه اسکلت ، در مقايسه با ساير سازه ها از سرعت عمل بالاتري برخوردار مي باشد .

سازه فلزی بدليل همگن بودن تيروستون و بادبند بعنوان اعضاء اصلي، اسکلت سازه فلزی داراي يکپارچگي مناسبت تري نسبت به ساير سازه هاي ميباشد و بهمين دليلي نيز نتيجه محاسبات سازه اي فاصله نزديکتري به مقاومت واقعي سازه فلزی دارد .

 

سازه فلزی بدليل نوع اتصال اعضاء تير و ستون ، امکان توسعه طبقات درسازه فلزی به شکل مناسبتر و قابل قبول تري وجود دارد .

مقاومت زياد سازه فلزی

سازه فلزیمقاومت قطعات فلزي زياد بوده و نسبت مقاومت به وزن از مصالح بتن بزرگتر است ، به اين علت در دهانه هاي بزرگ سوله ها و ساختمان هاي مرتفع ، ساختمانهائي که برزمينهاي سست قرارميگيرند ، حائز اهميت فراوان ميباشد .

خواص يکنواخت سازه فلزی

فلز در کارخانجات بزرگ تحت نظارت دقيق تهيه ميشود ، يکنواخت بودن خواص آن ميتوان اطمينان کرد و خواص آن بر خلاف بتن با عوامل خارجي تحت تاثير قرار نمي گيرد ، اطمينان در يکنواختي خواص مصالح در انتخاب ضريب اطمينان کوچک مؤثر است که خود صرفه جو يي در مصرف مصالح را باعث ميشود .

دوام سازه فلزی

دوام فولاد بسيار خوب است ، اگر در نگهداري ساختمانهاي فلزي دقت گردد  براي مدت طولاني قابل بهره برداري خواهند بود .

خواص ارتجاعی سازه فلزی

ممان اينرسي يک مقطع فولادي را ميتوان با اطمينان در محاسبه وارد نمود . حال اينکه در مورد مقطع بتنيی ارقام مربوطه چندان معين و قابل اطمينان نمي باشد .

شکل پذيری سازه فلزی

از خاصيت مثبت مصالح فلزي شکل پذيري ان است که قادرند تمرکز تنش را که در واقع علت شروع خرابي است ونيروي ديناميکي و ضربه اي را تحمل نمايد ،در حاليکه مصالح بتن ترد و شکننده در مقابل اين نيروها فوق العاده ضعيف اند. يکي از عواملي که در هنگام خرابي ، خود خبر داده و ازخرابي ناگهاني وخطرات آن عضو جلوگيري ميکند. و پيوستگي مصالح ، تقويت پذيري و امکان مقاوم سازي ( بهسازي لرزه اي ) ، وزن کم  و اشغال فضاي کمتر

 

گروه صنعتی درسا تولید کننده انواع ساندویچ پانل

ساندویچ پانل سقفی و ساندویچ پانل دیواری

 ٠٣١-٣٤٣٩٩٩٩٤-٤

٠٩١٣٣٦٦٧٣١١