ساندويچ پانل يك ساختار سبك و مركب است كه از دو طرف به دو لايه محدود شده و در وسط آن يك لايه عايق قرار دارد كه اين ماده عايق بایستی بسيار نرم و سبك باشد.

 ساندويچ پانلها به دو گروه سقفي و ديواري تقسيم ميشوند كه جايگزين بسيار مناسبي براي ديوارها و تيغه هاي آجري و سفالي ميباشند. به علت استفاده از مواد سبك در ساخت اين پانلها، وزن پانل به شدت كاهش مييابد و به ميزان 10 كيلوگرم در مترمربع ميرسد. يك ديوار ساندويچي در مقايسه با نمونه مشابه سيماني يا آجري گاه تا 50 برابر سبكتر است و عليرغم سبكي فوقالعاده ساندويچ پانلها، مقاومت بسيار خوبي در برابر انواع فشارها دارند.

 

استفاده از ساندويچ پانل در برخي از كشورها به چند دليل با اقبال بيشتري مواجه است که مهمترين دلیل آن صنعتي سازي می باشد. به عنوان مثال بعضي دولتها در رابطه با به كارگيري مصالح صنعتي سختگيري ميكنند تا جايي كه استفاده از آن به صورت اجبار درمي آيد و هر كسي كه ميخواهد پايان كار بگيرد بايد از ساندويچ پانل استفاده كند؛ بنابراين استفاده از آن افزايش مييابد. در برخي از كشورها هم كه قيمت تمام شده بر كيفيت اولويت دارد، بسياري از مالكان ترجيح ميدهند از سقفها و ديوارهايي كه با قيمت ارزانتر تمام ميشود، استفاده كنند. از طرفي به دليل اينكه ساندويچ پانلها مربوط به اواخر كار ساخت و ساز است و پول چنداني در دست سازندگان نميماند، قيمت كمتر برای آنها در اولويت است. بنابراين بيشترين استفاده از این محصولات جایی است که اجبار حكفرماست. در كشور ما اين اجبار كم مشاهده ميشود و البته قدرت خريد مردم هم يكي از شروط اساسي در استفاده از ساندويچ پانلها است. ساندويچ پانل بهترين پوشش سقف و ديوار است اما به دليل گراني، كمتر مورد استقبال قرار ميگيرد.

ساندويچ پانل از جمله مصالحي است كه بايد چند مشخصه داشته باشد؛ اول اينكه يك نماي خوب باشد و ظاهر ساختمان را مرتب و منظم نشان دهد، دوم اينكه عايق رطوبت و حرارت باشد تا در مصرف انرژي صرفه جويي شود، سوم اينكه بايد ضد زنگ باشد و نبايد بر اثر تابش خورشيد تغيير رنگ دهد، چهارم قوي و مقاوم باشد، پنجم بايد سبك باشد و ششم اينكه باعث صرفه جويي در مصرف فولاد گردد. بعضي توليدكنندگان از فوم پلياستايرن و برخي ديگر از پلي اورتان در پانل استفاده ميكنند كه از چهار ماده شيميايي تشكيل شده و به دليل تكنولوژي به روز، مقاومت بالا، عايق بودن و ساير ويژگيها،عملكرد بهتري نسبت به پلي استايرن دارند . مردم از فوم پلياستايرن بيشتر استقبال ميكنند. وي خاطرنشان كرد: وزن ساندويچ پانل بستگي به ضخامتي دارد كه در سقف يا ديوار استفاده ميشود و تا حدود زيادي مربوط به شرايط آب و هوايي است. قطعا ضخامت ساندويچ پانل در سیبری و تهران يكسان نيست؛ ضمن اينكه بستگي به كاربري ساختمان موردنظر دارد. مثلا كاربري يك سردخانه با يك ساختمان مسكوني متفاوت است اما هرچه ضخامت بيشتر باشد ميزان صرفه جويي انرژي بيشتر ميشود.

ورق مناسب در ساندويچ پانلها ورقي است كه جنس فولاد مناسبي داشته باشد و ميزان غلظت فولاد آن بالا بوده و ضخامت آن از استاندارد كمتر نباشد. ضخامت ورق حداقل بايد نيم سانتيمتر باشد و ضخامت كمتر از اين ميزان باعث ميشود درصد شكنندگي افزايش يابد؛ ضمن اينكه بايد ورق 8 ميكرون پرايمر داشته باشد تا رنگ به خوبي به ورق بچسبد

آهن از روزي كه مورد استفاده قرار گرفته است، قيمتش به روز است و نميتوان قيمت ثابتي براي ساندويچ پانل اظهار كرد چرا كه قيمت فولاد بسيار نوسان دارد.

برگرفته  از سایت پیام ساختمون